Jonizator wody to urządzenie, w którym dzięki zjawisku elektrolizy wytwarzana jest woda zjonizowana lub woda srebrna. Powstała w wyniku elektrolizy woda alkaliczna cechuje się słabym ujemnym ładunkiem elektrycznym oraz posiada…