Sposób gotowania wody wraz z biegiem czasu uległ znacznym zmianom. Kiedyś w tym celu stosowaliśmy tradycyjny, metalowy czajnik, który stawialiśmy na palniku kuchenki gazowej. Wymagało to jednak dużo czasu, dlatego…